Zarządzenie Wewnętrzne Nr 26/2021


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 26/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 15 grudnia 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia Planu ciągłości działania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

 

Na podstawie § 20 ust. 2 pkt 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:

 

§1

Wprowadza się do stosowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Plan ciągłości działania stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu do stosowania zasad określonych z załączniku, o którym mowa w § 1.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
/-/
Dariusz Paszyn

Informacja wytworzona przez:
Ewelina Kurzobrocka-Pipia , w dniu:  16‑12‑2021 15:27:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  16‑12‑2021 15:27:27
Data ostatniej aktualizacji:
16‑12‑2021 15:32:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive