Zarządzenie Wewnętrzne Nr 22/2021


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 22/2021

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 8 grudnia 2021 r.

 

w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

 

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Za święto przypadające w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota), udziela się pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia 2021 r.

§ 2

Za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022 r. (sobota), udziela się pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu dzień wolny od pracy w dniu 7 stycznia 2022 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
/-/
Dariusz Paszyn

Informacja wytworzona przez:
Dariusz Paszyn , w dniu:  08‑12‑2021 09:19:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  08‑12‑2021 09:19:04
Data ostatniej aktualizacji:
09‑12‑2021 09:22:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive