Zarządzenie Wewnętrzne nr 1/2021


Zarządzenie Wewnętrzne nr 1/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 8 lutego 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady publikacji i procedury aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu”.

 

Na podstawie § 3 ust. 1 i § 17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 340/2011 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19 grudnia 2011 r., zmienionego uchwałą Nr 1078/2013 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 4 i art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się procedurę „Zasady publikacji i procedury aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu”, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Realizację zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie
Dariusz Paszyn

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
311KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  10‑02‑2021 15:17:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  10‑02‑2021 15:17:23
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2021 13:07:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive