Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2021


Zarządzenie Wewnętrzne nr 18/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 26 lipca 2021 r.

 

w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone na świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny i opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi możliwości skorzystanie ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

 

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 1023/2021 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. oraz umowy nr 38/2021/OW z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu wyłonienia specjalistów, którzy będą świadczyli usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny i opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniami równoważnymi możliwości skorzystanie ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/ dietetyki, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, powołuje się komisję oceniającą oferty  złożone na świadczenie ww. usług.

§ 2

W skład komisji powołuje się:

  1. P. Marzenę Bukwa
  2. P. Roberta Nosala
  3. P. Magdalenę Wielgocką

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu
Michał Wojciechowski

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wielgocka , w dniu:  26‑07‑2021 08:18:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  26‑07‑2021 08:18:57
Data ostatniej aktualizacji:
26‑07‑2021 08:29:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive