Zarządzenie Wewnętrzne Nr 19/2021


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 19/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 06 września 2021 r.


w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji archiwalnej przeznaczonej na makulaturę

 

Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246.) oraz § 13 ust. 2 Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt, stanowiącej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 1/2012 r. p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt oraz instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zarządza się, co następuje:


§ 1


Z dniem 1 września 2021 r. powołuje się Komisję do wydzielenia dokumentacji archiwalnej przeznaczonej na makulaturę, w następującym składzie:

  1. Anna Chudziak – Przewodnicząca Komisji,
  2. Marzena Bukwa – Członek Komisji,
  3. Magdalena Nowak – Członek Komisji,
  4. Joanna Bończyk – Członek Komisji.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zastępca dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie
Dariusz Paszyn

 

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  06‑09‑2021 08:26:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  06‑09‑2021 08:26:13
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2021 08:30:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive