Zarządzenie Wewnętrzne nr 7/2021


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 7/2021
Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

 

W sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające
w dniu 1 maja 2021 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 i § 17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 340/2011 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19 grudnia 2011 r., zmienionego uchwałą Nr 1078/2013 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w zw. z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznaczam jako dzień wolny od pracy, w zamian za dzień świąteczny 1 maja 2021 r. przypadający w sobotę, dzień 04 maja 2021 r. dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Zastępca dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu
Dariusz Paszyn

 

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  22‑04‑2021 14:32:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  22‑04‑2021 14:32:36
Data ostatniej aktualizacji:
22‑04‑2021 14:35:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive