Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2021


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 4/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 19 lutego 2021 roku

 

w sprawie zasad wydawania i rejestracji pełnomocnictw procesowych (sądowych)

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

 

Na podstawie § 3 ust. 1 i § 17 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 340/2011 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19 grudnia 2011 r., zmienionego uchwałą Nr 1078/2013 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w zw. z art. 68 i 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się zasady wydawania i rejestracji pełnomocnictw procesowych (sądowych) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

§ 2

  1. Pełnomocnictwa podpisuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.
  2. Wydane pełnomocnictwa procesowe podlegają rejestracji.

§ 3

  1. Wprowadza się wzór pełnomocnictwa sądowego stosowanego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz art. 88 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).
  2. Wzór pełnomocnictwa procesowego stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
  3. Wzór rejestru wydanych pełnomocnictw procesowych stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie
Dariusz Paszyn

 

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Heresztyn , w dniu:  19‑02‑2021 11:24:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  19‑02‑2021 11:24:28
Data ostatniej aktualizacji:
23‑02‑2021 11:27:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive