Zarządzenie Wewnętrzne nr 22/2022


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 22/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 13 grudnia 2022 r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu powołuje się Komisję, w składzie:

  1. Justyna Kozłowska – Przewodnicząca Komisji,
  2. Lucyna Czarnecka – Członek Komisji,
  3. Anna Chudziak – Członek Komisji.

§ 2.

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia procedury naboru.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Justynie Kozłowskiej, Lucynie Czarneckiej i Annie Chudziak.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  13‑12‑2022 13:16:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  13‑12‑2022 13:16:31
Data ostatniej aktualizacji:
14‑12‑2022 14:48:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive