Zarządzenie Wewnętrzne nr 16/2022


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16/2022

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 21 września 2022 r.

 

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

 

Na podstawie §8 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 26 sierpnia 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pana Jakuba Karwackiego w składzie:

  1. Natalia Bukowiecka – Przewodnicząca Komisji,
  2. Marzena Bukwa – Członek Komisji,
  3. Anna Chudziak – Członek Komisji.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Natalii Bukowieckiej, Marzenie Bukwa i Annie Chudziak.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia zakończenia prac Komisji.

 

Dyrektor

Powiatowego Cenntrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

 

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  21‑09‑2022 14:53:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  21‑09‑2022 14:53:48
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2022 14:57:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive