Zarządzenie Wewnętrzne nr 18/2022


 Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2022

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Na podstawie §8 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 26 sierpnia 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Karoliny Lasieckiej oraz Pani Jolanty Czajki w składzie:

  1. Natalia Bukowiecka – Przewodnicząca Komisji
  2. Lucyna Czarnecka – Członek Komisji
  3. Anna Chudziak – Członek Komisji.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Natalii Bukowieckiej, Lucynie Czarneckiej i Annie Chudziak.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia zakończenia prac Komisji.

 

Dyrektor

Powiatowego Cenntrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  15‑11‑2022 13:31:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  15‑11‑2022 13:31:27
Data ostatniej aktualizacji:
17‑11‑2022 13:36:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive