Zarządzenie Wewnętrzne nr 19/2022


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 19 /2022

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 30 listopada 2022 r.

 

w sprawie wprowadzenia zasad realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 poz. 1526) oraz w związku z przepisami art. 37 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. W związku z koniecznością realizacji obowiązkowego celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych pomieszczeniach oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne/instalacje, zobowiązuje się wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu do:

1) ograniczenia ilości czajników elektrycznych do ilości uzgodnionej z Dyrektorem,

2) wyłączania zbędnego oświetlenia w przestrzeniach wspólnych (korytarz),

3) ograniczenia drukowania tylko do niezbędnych dokumentów,

4) drukowania, kserowania i skanowania dokumentów zbiorczo,

5) wyłączania urządzeń biurowych po zakończonej pracy, tj.

 1. wszystkich lamp, w tym lamp stanowiskowych,
 2. komputerów, monitorów, listew zasilających (za wyjątkiem niezbędnych do wykonania pracy w trybie zdalnym),
 3. drukarek, kserokopiarek, niszczarek, urządzeń wielofunkcyjnych,
 4. innych urządzeń elektrycznych znajdujących się w pomieszczeniu,
 5. wyłączania ładowarek po naładowaniu sprzętu służbowego (laptopy, telefony).

 

 1. Wprowadzam zakaz korzystania z prywatnych urządzeń pobierających energię elektryczną.

§ 2.

 1. Dyrektor oraz zastępca dyrektora zobowiązani są do bieżącego monitorowania realizacji przez pracowników obowiązków określonych w § 1 przedmiotowego zarządzenia.
 2. Niestosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym Zarządzeniu będzie powodować zastosowanie kar porządkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 grudnia 2022 r.
 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie https://bip.pcpr.powiat.kalisz.pl oraz poprzez przekazanie jego treści do wiadomości pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Dyrektor

Powiatowego Cenntrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  30‑11‑2022 14:55:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  30‑11‑2022 14:55:27
Data ostatniej aktualizacji:
30‑11‑2022 15:03:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive