Zarządzenie Wewnętrzne nr 9/2022


Zarządzenie Wewnętrzne Nr  9 /2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 3 czerwca 2022 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4, 5 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz uchwały nr 1375/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Paszynowi p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu upoważnienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się Regulamin naboru i uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 r. współfinansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

  1. Program, o którym mowa w § 1, realizowany jest przez Powiat Kaliski na podstawie umowy nr 41/2022/AOON z dnia 25 lutego 2022 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kaliskim. 
  2. Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2022 r.

 

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu

Dariusz Paszyn

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
320KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Patrycja Paluszczak , w dniu:  03‑06‑2022 12:33:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
03‑06‑2022 13:06:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive