Zarządzenie Wewnętrzne nr 12/2022


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2022

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 04 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Do przeprowadzenia naborów na dwa wolne urzędnicze stanowiska podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu powołuje się Komisję, w składzie:

1) Justyna Kozłowska – Przewodnicząca Komisji,

2) Lucyna Czarnecka – Członek Komisji,

3) Marzena Bukwa – Członek Komisji.

§ 2.

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia obu procedur naboru.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Justynie Kozłowskiej, Lucynie Czarneckiej i Marzenie Bukwa.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                              

 

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu

Dariusz Paszyn

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  04‑08‑2022 11:27:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  04‑08‑2022 11:27:41
Data ostatniej aktualizacji:
04‑08‑2022 11:42:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive