Zarządzenie Wewnętrzne nr 17/2022


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17/2022

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu z dnia 14.11.2022 roku

 

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji:

 

I. Składników majątkowych

  1. gotówki w kasie i druków ścisłego zarachowania oraz depozytów

  2. materiałów operatywnych

  3. środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności i zobowiązań

  4. należności i zobowiązań wobec pracowników z tytułów publicznoprawnych

II. Rodzaj inwentaryzacji okresowa

III. Metoda inwentaryzacji pełna

IV. Termin spisu z natury, potwierdzenia sald, porównania danych

  1. gotówki w kasie i druków ścisłego zarachowania oraz depozytów: 30.12.2022

  2. materiałów operatywnych: 30.12.2022

  3. środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności i zobowiązań: 02.01.2023 – 15.01.2023

  4. należności i zobowiązań wobec pracowników z tytułów publicznoprawnych: 02.01.2023 – 15.01.2023

V. Do przeprowadzenia spisu z natury powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

Elżbieta Kit Przewodnicząca Komisji

Jakub Karwacki Członek Komisji

Patrycja Paluszczak Członek Komisji

VI. Komisja inwentaryzacyjna ponosi odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

VII. Inwentaryzację wszystkich składników majątkowych należy przeprowadzić według stanu na dzień, który wyznaczono termin spisu z natury.

Dyrektor

Powiatowego Cenntrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Informacja wytworzona przez:
Justyna Kozłowska , w dniu:  14‑11‑2022 13:14:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  14‑11‑2022 13:14:15
Data ostatniej aktualizacji:
17‑11‑2022 13:21:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive