Zarządzenie Wewnętrzne nr 11/2022


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2022

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 27 lipca 2022 r.

 

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 

Na podstawie § 8 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia
26 sierpnia 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Patrycji Paluszczak w składzie:

Dariusz Paszyn – Przewodniczący Komisji,

Marzena Bukwa – Członek Komisji,

Anna Chudziak – Członek Komisji.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dariuszowi Paszynowi, Marzenie Bukwa i Annie Chudziak.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia zakończenia prac Komisji.                                                                              

 

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu

Dariusz Paszyn

Informacja wytworzona przez:
Dariusz Paszyn , w dniu:  27‑07‑2022 08:24:01
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  27‑07‑2022 08:24:01
Data ostatniej aktualizacji:
28‑07‑2022 08:26:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive