Zarządzenie Wewnętrzne nr 14/2022


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 14/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naborów na dwa wolne urzędnicze stanowiska podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Do przeprowadzenia naborów na dwa wolne urzędnicze stanowiska podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu powołuje się Komisję, w składzie:

1) Dariusz Paszyn – Przewodniczący Komisji,

2) Justyna Kozłowska – Członek Komisji,

3) Anna Chudziak – Członek Komisji.

§ 2.

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia obu procedur naboru.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dariuszowi Paszynowi, Justynie Kozłowskiej i Annie Chudziak.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naborów na dwa urzędnicze stanowiska podinspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  29‑08‑2022 14:34:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  29‑08‑2022 14:34:18
Data ostatniej aktualizacji:
29‑08‑2022 14:38:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive