Zarządzenie Wewnętrzne nr 5/2022


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 5/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

 

w sprawie Rejestru tytułów wykonawczych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

 

Na podstawie § 3 ust. 2 pkt 1 i § 16 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1374/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w zw. z art. 193 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, wprowadza się rejestr tytułów wykonawczych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

Traci moc zarządzenie wewnętrzne nr 9/2018 z dnia 23 lipca 2018 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
/-/
Dariusz Paszyn

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
180KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ewa Heresztyn , w dniu:  20‑04‑2022 12:08:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑04‑2022 12:14:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive