Zarządzenie Wewnętrzne Nr 18/2023


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 18/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 31 grudnia 2023 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) oraz w związku z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega wzór:

  1. upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, stanowiący załącznik nr 1 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu,

  2. oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami o ochronie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 2 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

§ 2.

Wzór, o którym mowa w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wzór, o którym mowa w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu do stosowania wzorów, o których mowa w § 2 i § 3.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
401KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
362KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  08‑02‑2024 10:31:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  08‑02‑2024 10:31:18
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2024 10:36:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive