Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2023


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2023

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 30.06.2023 r.

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów reprezentanta załogi

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998) oraz § 3 ust. 4 regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się regulamin przeprowadzenia wyborów reprezentanta załogi, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wybory reprezentanta załogi do reprezentowania jej interesów odbędą się w dniu 30.06.2023r.

§ 3.

Wybory przeprowadzi Komisja Skrutacyjna w składzie:

  1. Jakub Karwacki – Przewodniczący,
  2. Anna Chudziak – Sekretarz,
  3. Jolanta Czajka – Członek.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji Skrutacyjnej.

§ 5.

Zobowiązuje się Komisję Skrutacyjną do zapoznania pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z treścią niniejszego zarządzenia. 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  30‑06‑2023 14:00:39
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  30‑06‑2023 14:00:39
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2023 09:00:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive