Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2023


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 11/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 16 padziernika 2023 r.

 

w sprawie wprowadzenia Procedury zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

 

Na podstawie art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.  UE L z dnia 4 maja 2016 r., s. 1 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się do stosowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu „Procedurę zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do zapoznania się z procedurą, o której mowa w § 1 oraz uczestniczenia w procesach w niej wskazanych. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Informacja wytworzona przez:
Ewelina Kurzobrocka-Pipia , w dniu:  16‑10‑2023 09:36:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  16‑10‑2023 09:36:38
Data ostatniej aktualizacji:
17‑10‑2023 09:39:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive