Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16/2023


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 22 listopada 2023r.

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji:

I. Składników majątkowych

a. gotówki w kasie i druków ścisłego zarachowania oraz depozytów

b. materiałów operatywnych

c. środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności i zobowiązań

d. należności i zobowiązań wobec pracowników z tytułów publicznoprawnych

II. Rodzaj inwentaryzacji - okresowa

III. Metoda inwentaryzacji - pełna

IV. Termin spisu z natury, potwierdzenia sald, porównania danych

a. gotówki w kasie i druków ścisłego zarachowania oraz depozytów - 29.12.2023

b. materiałów operatywnych - 29.12.2023

c. środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności i zobowiązań - 02.01.2024 – 15.01.2024

d. należności i zobowiązań wobec pracowników z tytułów publicznoprawnych - 02.01.2024 – 15.01.2024

V. Do przeprowadzenia spisu z natury powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

Elżbieta Kit - Przewodnicząca Komisji

Jakub Karwacki - Członek Komisji

Karolina Dominiak - Członek Komisji

VI. Komisja inwentaryzacyjna ponosi odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

VII. Inwentaryzację wszystkich składników majątkowych należy przeprowadzić według stanu na dzień, który wyznaczono termin spisu z natury.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Informacja wytworzona przez:
Justyna Kozłowska , w dniu:  22‑11‑2023 14:31:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  22‑11‑2023 14:31:09
Data ostatniej aktualizacji:
22‑11‑2023 14:40:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive