Zarządzenie Wewnętrzne Nr 12/2023


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 12/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 27 października 2023 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) w związku z § 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia wewnętrznego nr 24/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zmienia się procedurę metod uwierzytelniania, stanowiącą załącznik nr 16 do Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu do zapoznania się z procedurą, o której mowa w § 1 oraz do jej stosowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Informacja wytworzona przez:
Ewelina Kurzobrocka-Pipia , w dniu:  27‑10‑2023 12:12:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  27‑10‑2023 12:12:53
Data ostatniej aktualizacji:
27‑10‑2023 12:18:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive