Zarządzenie Wewnętrzne Nr 17/2023


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 17/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 01 grudnia 2023 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998 z późn. zm.) w porozumieniu z Komisją Socjalną zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 15 czerwca 2023 r. stanowiącego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) bonów/kart podarunkowych, z tytułu zwiększonych wydatków, nie częściej niż raz w roku,”

  1. § 10 otrzymuje brzmienie:

㤠10.

1. Bony/karty podarunkowe mogą być przyznawane przez pracodawcę w uzgodnieniu z Komisją Socjalną po analizie stanu środków Funduszu i złożeniu wniosków przez osoby uprawnione.

2. Wartość bonów/kart, o których mowa w ust. 1, jest zróżnicowana i zależna od dochodu ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w § 7 oraz z zastosowaniem tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.”

  1. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Załącznik Nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
429KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  01‑12‑2023 08:13:10
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  01‑12‑2023 08:13:10
Data ostatniej aktualizacji:
01‑12‑2023 08:37:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie