Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2023


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 03 listopada 2023 r.

w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń

 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Pana Jakuba Karwackiego – Podinspektora oraz Panią Annę Chudziak Starszego Inspektora do pełnienia funkcji administratora skrzynki doręczeń.

§ 2. Do zadań administratora, o którym mowa w § 1, należy realizacja zadań wynikających z ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej ustawą, w szczególności:

1) aktywacja adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą doręczenia elektronicznego,

2) zarządzanie skrzynką doręczeń, które obejmuje w szczególności:

a) dokonywanie na skrzynce doręczeń następujących operacji:

- wysyłanie i odbieranie korespondencji,

- zarządzanie korespondencją zgromadzoną w skrzynce doręczeń,

w tym wprowadzanie reguł definiowania przekazywania korespondencji do innych systemów teleinformatycznych w sposób automatyczny,

- konfigurowanie skrzynki doręczeń;

b) wskazywanie osób fizycznych upoważnionych do dokonywania na skrzynce doręczeń operacji, o których mowa w lit. a)

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się administratorowi skrzynki doręczeń.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Informacja wytworzona przez:
Natalia Bukowiecka , w dniu:  03‑11‑2023 08:52:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  03‑11‑2023 08:52:31
Data ostatniej aktualizacji:
09‑11‑2023 08:26:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie