Zarządzenie Wewnętrzne Nr 14/2023


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 14/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 08.11.2023 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Na podstawie art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 285 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Korzekwie – administratorowi systemów informatycznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu pełnomocnictwa do złożenia wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o którym mowa w art. 12 ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej ustawą.

§ 2. Zobowiązuję pełnomocnika, wskazanego w § 1 do dołączenia do wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii niniejszego zarządzenia.

§ 3. Pełnomocnictwa udziela się do czasu utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego i wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

 

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  08‑11‑2023 14:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  08‑11‑2023 14:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑11‑2023 09:23:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie