Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10/2023


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10/2023

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 30.06.2023 r.

 

w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998) oraz § 3 ust. 3 regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Socjalną, składającą się z przedstawicieli pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, w składzie:

  1. Anna Chudziak – Przewodnicząca Komisji,
  2. Ewa Heresztyn – Reprezentant Załogi,
  3. Robert Nosal – Członek Komisji.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na wieloosobowym stanowisku pracy w dziale ds. organizacyjnych – Annie Chudziak.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2023 r.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  30‑06‑2023 15:00:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  30‑06‑2023 15:00:05
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2023 09:00:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie