Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2023


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2023

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

 

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 14/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, wprowadza się następujące zmiany – § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Powołuje się Komisję socjalną w składzie:

Przewodnicząca Komisji – Anna Chudziak,

Członek Komisji – Ewa Heresztyn,

Członek Komisji – Robert Nosal.”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi zatrudnionemu na wieloosobowym stanowisku pracy w dziale ds. organizacyjnych - Annie Chudziak.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  15‑06‑2023 12:09:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  15‑06‑2023 12:09:51
Data ostatniej aktualizacji:
16‑06‑2023 13:54:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie