Usamodzielnienia


Osoby prowadzące: Lucyna Czarnecka, Magdalena Nowak

Sposób załatwienia sprawy:
  • Złożenie wniosku o przyznanie świadczeń przez osobę usamodzielnioną.
  • Skompletowanie dokumentacji pełnoletniego wychowanka: kserokopii postanowienia sądu o utworzeniu rodziny zastępczej, odpisu aktu urodzenia i potwierdzenia miejsca zameldowania.
  • Ustalenie sytuacji dochodowej usamodzielnianego wychowanka.
  • Wydanie decyzji w sprawie przyznania wnioskowanej pomocy.
Wymagane dokumenty:
  • wniosek osoby usamodzielnianej + program usamodzielnienia
  • kserokopia postanowienia sądu
  • odpis aktu urodzenia
  • potwierdzenie zameldowania
  • oświadczenie o dochodach osoby usamodzielnianej
Podstawa prawna:

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie Dz.U. z 2012 r. poz. 954 z późn. zm.)
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnie 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 135).

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  05‑12‑2012 13:42:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
02‑07‑2013 15:01:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive