Sport, kultura, rekreacja i turystyka


Osoby prowadzące: Teresa Bogaczyk, Marzena Bukwa

Sposób załatwienia sprawy:
  1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu do dnia 30 listopada, roku poprzedzającego realizację zadania.
  2. Wniosek wpływa do sekretariatu, gdzie zostaje wpisany do dziennika korespondencji.
  3. Wniosek zostaje zarejestrowany pod kolejnym numerem i zostaje umieszczany na wykazie wniosków.
  4. W ciągu 10 dni wnioskodawca zostaje poinformowany o zakresie i terminie uzupełnienia dokumentacji.
  5. Rozpatrzenie wniosku następuje po otrzymaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  6. Wnioskodawcy, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przeznaczone są do realizacji.
  7. Wnioskodawcy zostają powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.
  8. Przekazanie środków Funduszu na realizację zadania następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Starostą Kaliskim, a wnioskodawcą.

Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zmianami).
Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  05‑12‑2012 08:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
10‑12‑2012 10:09:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive