Świadczenia dla rodzin zastępczych


Osoba prowadząca: Lucyna Czarnecka

Sposób załatwienia sprawy:
  • Złożenie wniosku przez rodzinę zastępczą o przyznanie świadczeń.
  • Skompletowanie dokumentacji dziecka: odpis aktu urodzenia i potwierdzenie jego miejsca pobytu przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, ewentualnie orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Wydanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka.
Wymagane dokumenty:
  • prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej
  • wniosek rodziny zastępczej
  • odpis aktu urodzenia dziecka
  • potwierdzenie miejsca pobytu dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej
  • w przypadku niepełnosprawności dziecka – orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności,
Podstawa prawna:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnie 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

Informacja wytworzona przez:
Lucyna Czarnecka , w dniu:  22‑02‑2021 14:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  22‑02‑2021 14:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑02‑2021 11:39:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive