Rodziny zastępcze


Osoba prowadząca: Lucyna Czarnecka

Świadczenia dla rodzin zastępczych
Sposób załatwienia sprawy:
  • Złożenie wniosku przez rodzinę zastępczą o przyznanie świadczeń.
  • Skompletowanie dokumentacji dziecka: odpisu aktu urodzenia i potwierdzenia jego miejsca pobytu przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.
  • Skompletowanie dokumentacji dotyczącej dochodów dziecka.
  • Wydanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka.
Wymagane dokumenty:
  • prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej
  • wniosek rodziny zastępczej
  • odpis aktu urodzenia dziecka
  • potwierdzenie miejsca pobytu dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej
  • oświadczenie o dochodach dziecka
Podstawa prawna:

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnie 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2013r. nr 135 z późn. zmianami).

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  28‑11‑2012 14:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2013 10:49:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive