Zarządzenie Wewnętrzne nr 6/2022


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 6/2022

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 26 maja 2022 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników PCPR Kalisz

 

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. Poz. 167) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 19/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z 4 listopada 2019 r. w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników PCPR Kalisz, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jeżeli podróż służbowa odbywa się prywatnym samochodem, zwrot kosztów przejazdu następuje według stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu:

1) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,

2) dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,

3) dla motocykla – 0,2302 zł,

4) dla motoroweru – 0,1382 zł.”,

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu

Dariusz Paszyn

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  26‑05‑2022 12:44:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  26‑05‑2022 12:44:32
Data ostatniej aktualizacji:
26‑05‑2022 13:01:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie