Zarządzenie Wewnętrzne nr 3/2022


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 28 marca 2022 r.

 

w sprawie przyjęcia na 2022 rok kryteriów wyboru wniosków, określonych dla poszczególnych zadań realizowanych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON

 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a, c, d i pkt 9a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573  ze zm.) w zw. z § 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, stanowiącego Załącznik do uchwały Nr 340/2011 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, po konsultacji z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do stosowania na 2022 rok kryteria wyboru wniosków, określone dla poszczególnych zadań realizowanych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków PFRON, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się pracownikom na stanowiskach do spraw obsługi osób niepełnosprawnych.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

 

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
/-/
Dariusz Paszyn

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
709KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
438KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
413KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
413KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
403KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
436KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Marzena Bukwa , w dniu:  28‑03‑2022 15:35:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  28‑03‑2022 15:35:50
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2022 14:42:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie