Zarządzenie Wewnętrzne nr 15/2022


Zarządzenie Wewnętrzne Nr  15/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 21 września 2022 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), uchwały nr   1594/2022 Zarządu Powiatu Kaliskiego z dnia 19.09.2022 r. w sprawie udzielenia Pani Natalii Bukowieckiej – Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu upoważnienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się Regulamin naboru i uczestnictwa w programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r. finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2.

Program, o którym mowa w § 1, realizowany jest przez Powiat Kaliski na podstawie umowy nr 42/2022/OW z dnia 25 lutego 2022 r., zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim
a Powiatem Kaliskim. 

Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

§ 3.

Traci moc zarządzenie wewnętrzne nr 8/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Powiatowego Cenntrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
165KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Wielgocka , w dniu:  21‑09‑2022 13:42:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  21‑09‑2022 13:42:22
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2022 14:08:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie