Zarządzenie Wewnętrzne Nr 21/2021


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 21/2021

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu z dnia 03.12.2021 roku

 

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji:

I. Składników majątkowych

  1. gotówki w kasie i druków ścisłego zarachowania oraz depozytów

  2. materiałów operatywnych

  3. środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności i zobowiązań należności i zobowiązań wobec pracowników z tytułów publicznoprawnych

II. Rodzaj inwentaryzacji okresowa

III. Metoda inwentaryzacji pełna

IV. Termin spisu z natury, potwierdzenia sald, porównania danych

  1. gotówki w kasie i druków ścisłego zarachowania oraz depozytów 31.12.2021

  2. materiałów operatywnych 31.12.2021

  3. środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności i zobowiązań 03.01.2022 – 15.01.2022

  4. należności i zobowiązań wobec pracowników z tytułów publicznoprawnych 03.01.2022 – 15.01.2022

V. Do przeprowadzenia spisu z natury powołuję komisję inwentaryzacyjną
w składzie:

Robert Nosal Przewodnicząca Komisji

Jakub Karwacki Członek Komisji

Ewa Heresztyn Członek Komisji

VI. Komisja inwentaryzacyjna ponosi odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

VII. Inwentaryzację wszystkich składników majątkowych należy przeprowadzić według stanu na dzień, który wyznaczono termin spisu z natury.

 

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
/-/
Dariusz Paszyn

Informacja wytworzona przez:
Justyna Kozłowska , w dniu:  03‑12‑2021 09:12:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  03‑12‑2021 09:12:45
Data ostatniej aktualizacji:
10‑12‑2021 10:46:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie