Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2021


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 13/2021
Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
z dnia 20 maja 2021 r.

 

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Magdaleny Wielgockiej.

 

Na podstawie §8 Regulaminu określającego szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 26 sierpnia 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Magdaleny Wielgockiej w składzie:

  1. Michał Wojciechowski - Dyrektor – Przewodniczący Komisji
  2. Marzena Bukwa – Starszy inspektor powiatowy – Członek Komisji
  3. Anna Chudziak – Inspektor – Członek Komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Annie Chudziak.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia zakończenia prac Komisji, tj. do wystawienia oceny z egzaminu.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu
Michał Wojciechowski

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  20‑05‑2021 11:00:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  20‑05‑2021 11:00:11
Data ostatniej aktualizacji:
20‑05‑2021 11:02:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie