Zarządzenie Wewnętrzne Nr 11/2021


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 11/2021
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kaliszu
z dnia 18.05.2021 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W zarządzeniu wewnętrznym nr 7/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, § 12 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do ochrony danych ich dotyczących, do kontroli przetwarzania tych danych oraz do ich uaktualniania, jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach. Szczegółowy sposób realizacji praw osób, których dane dotyczą zawiera Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, stanowiąca Załącznik nr 13”.

2. Treść procedury, o której mowa powyżej, określa Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Załącznik nr 1 do Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu ulega zmianie i otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu
Michał Wojciechowski

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
306KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Michał Wojciechowski , w dniu:  19‑05‑2021 10:01:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  19‑05‑2021 10:01:32
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2021 10:28:02
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie