ALIMENTY na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej


Osoba prowadząca: Karolina Muszalska i Ewa Heresztyn

Załatwienie sprawy:

Rodzice biologiczni zobowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeśli rodzic biologiczny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego to Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu jako jednostka właściwa może wytoczyć na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej powództwo o roszczenia alimentacyjne w przypadku, kiedy minął rok od umieszczenia dziecka w pieczy. W pierwszej kolejności proponuje dobrowolne spełnianie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka w formie porozumienia między rodzicem biologicznym a rodzicem zastępczym. W przypadku odmowy podpisania dobrowolnego porozumienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ma obowiązek dochodzić świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka w pieczy zastępczej za pośrednictwem Sądu.

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

62-800 Kalisz

Plac Św. Józefa 5

Tel. 62-50-14-293

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.),
  • Kodeks rodziny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1359),
  • Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2320),
  • Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).
Informacja wytworzona przez:
Ewa Heresztyn , w dniu:  23‑08‑2021 10:33:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  23‑08‑2021 10:33:44
Data ostatniej aktualizacji:
23‑08‑2021 10:35:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie