Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnegoSposób załatwienia sprawy:

 • złożenie wniosku o zakwalifikowanie na szkolenie,

 • skompletowanie dokumentacji rodziny,

 • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna kandydatów

 • kwestionariusz droczący sytuacji rodzinnej, bytowej i mieszkaniowej,

 • zorganizowanie szkolenia w przypadku uzyskania pozytywnej kwalifikacji do szkolenia.


Wymagane dokumenty od kandydatów na rodziców zastępczych:

 • odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego,

 • rękojmia należytego sprawowania pieczy zastępczej,

 • oświadczenie, że kandydaci nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

 • oświadczenie, że nie spoczywa na kandydacie obowiązek alimentacyjny, a w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tyt. egzekucyjnego – oświadczenie o wypełnianiu go,

 • oświadczenie, że kandydaci nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,

 • zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

 • zaświadczenie o zameldowaniu,

 • zaświadczenie o dochodach - przynajmniej jednego z kandydatów,

 • wypis z Krajowego Rejestru Karnego.

  

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Nowak , w dniu:  22‑02‑2021 15:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  28‑11‑2012 15:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑02‑2021 11:08:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie