Zarządzenie Wewnętrzne nr 3/2021


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2021
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
z dnia 11 lutego 2021 r.

 

w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko Inspektora w dziale pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

 

              Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), zarządza się, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję w składzie:

1) Lucyna Czarnecka – Przewodnicząca Komisji,

2) Magdalena Nowak  – Członek Komisji,

3) Anna Chudziak – Członek Komisji,

do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko Inspektora w dziale pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

§2

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia procedury naboru.

§3

 Wykonanie zarządzenia powierza się Annie Chudziak.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie
Dariusz Paszyn

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  11‑02‑2021 14:54:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  11‑02‑2021 14:54:23
Data ostatniej aktualizacji:
17‑02‑2021 14:58:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie