Sport, kultura, rekreacja i turystyka


Osoby prowadzące: Robert Nosal, Patrycja Paluszczak, Dariusz Paszyn, Magdalena Wielgocka

Sposób załatwienia sprawy:
  1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu do dnia 30 listopada, roku poprzedzającego realizację zadania.
  2. Wniosek wpływa do sekretariatu, gdzie zostaje wpisany do dziennika korespondencji.
  3. Wniosek zostaje zarejestrowany pod kolejnym numerem i zostaje umieszczany na wykazie wniosków.
  4. W ciągu 10 dni wnioskodawca zostaje poinformowany o zakresie i terminie uzupełnienia dokumentacji.
  5. Rozpatrzenie wniosku następuje po otrzymaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  6. Wnioskodawcy, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone przeznaczone są do realizacji.
  7. Wnioskodawcy zostają powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie podpisania umowy.
  8. Przekazanie środków Funduszu na realizację zadania następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Starostą Kaliskim, a wnioskodawcą.
 
Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2020.426 ze zmianami),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926.t.j.).
Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  05‑12‑2012 08:27:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  05‑12‑2012 08:27:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2021 17:21:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie