Organizacja przyjmowania skarg i wniosków


  • Prawo zgłoszenia sygnału obywatelskiego (skargi, wnioski, petycje, listy) przysługuje każdemu.
  • Sygnał obywatelski może być złożony w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub ustnie, przy czym petycja nie może zostać zgłoszona ustnie.
  • Sygnał obywatelski musi zawierać dane umożliwiające udzielenie odpowiedzi oraz fakty pozwalające na ustalenie przedmiotu sprawy zgłoszonego przez klienta. Wymogi formalne dotyczące sygnałów obywatelskich określone są we wskazanych poniżej aktach prawnych.
  • Zgłoszenie sygnału obywatelskiego jest wolne od opłat.
  • Klasyfikacja prawna sygnału obywatelskiego zależy od treści pisma, a nie od jego nazwy.
  • Nikt nie jest narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

Skargi, wnioski, petycje i inne sygnały obywatelskie w formie pisemnej należy kierować na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

lub odpowiednio  na adres: pcpr@powiat.kalisz.pl

W sprawach skarg i wniosków dyrektor przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 8.00 – 15.00.

Informacja wytworzona przez:
Dariusz Paszyn , w dniu:  12‑05‑2021 16:49:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  12‑05‑2021 16:49:50
Data ostatniej aktualizacji:
12‑05‑2021 16:51:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie