Informacja publiczna


Dostęp do informacji publicznej

 

Sposoby dostępu do informacji publicznej

I. Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu,
  2. udostępnienia:
    1. informację publiczną, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium udostępniana  się na wniosek, natomiast informację publiczną, która może być udostępniona niezwłocznie, udostępnia się w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku;
    2. w drodze wyłożenia w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu lub wywieszenia na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu;
  3. udostępniania w centralnym repozytorium, prowadzonym przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji.

II. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem:

  1. jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
  2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  10‑02‑2021 14:02:58
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  10‑02‑2021 14:02:58
Data ostatniej aktualizacji:
13‑05‑2021 08:32:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie