Zarządzenie Wewnętrzne nr 11/2020 z dnia 11.09.2020


Zarządzenie Wewnętrzne nr 11/2020
p. o. Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kaliszu
z dnia 11.09.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 7/2020 p. o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 17.09.2020 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu wprowadza się następujące zmiany:

1. Powołuję do komisji likwidacyjnej:

- Patrycję Paluszczak – Członek,

2. Odwołuję z komisji likwidacyjnej:

- Kacpra Pawlaka - Członek

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. DYREKTORA
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu
Michał Wojciechowski

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  11‑09‑2020 11:12:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  11‑09‑2020 11:12:57
Data ostatniej aktualizacji:
05‑10‑2020 11:19:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive