Zarządzenie wewnętrzne Nr 1/2018 z dnia 30.01.2018r.