Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2021


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 9/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 07 maja 2021 r.

 

W sprawie powołania komisji do spraw związanych z przekazaniem mieszkania wspomaganego mieszczącego się w miejscowości 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 91a

 

Na podstawie art. 19 pkt 11, art. 53 ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r., poz. 822 z późn. zm.) oraz §5 pkt. 3 Umowy użyczenia.

zarządzam, co następuję

§ 1

Powołać komisję do spraw związanych z przekazaniem lokalu mieszkalnego, mieszczącego się pod adresem: 62-850 Lisków, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 91a, funkcjonującego jako mieszkanie wspomagane dla byłych wychowanków Domu Dziecka w Liskowie, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, w składzie:

1) Dariusz Paszyn – Przewodniczący Komisji,

2) Joanna Bończyk – Członek Komisji,

3) Robert Nosal – Członek Komisji.

§ 2

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia wyżej wymienionych czynności i podpisania stosownych oświadczeń wraz z protokołem odbioru lokalu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu

Michał Wojciechowski
 

Informacja wytworzona przez:
Dariusz Paszyn , w dniu:  07‑05‑2021 12:05:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  07‑05‑2021 12:05:53
Data ostatniej aktualizacji:
07‑05‑2021 12:08:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie