Zarządzenie Wewnętrzne Nr 4/2024


Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2024

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 04.06.2024 roku

 

w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

 

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. Powołuję komisję likwidacyjną w składzie:

1) Jakub Karwacki - Przewodniczący

2) Robert Nosal - Członek

3) Anna Chudziak - Członek

  1. Do zadań komisji należy dokonywanie oględzin, ocena stopnia zużycia i likwidacja składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytkowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

§ 2.

Komisja dokonuje przeglądu stanu rzeczowych składników majątkowych (wyposażenia oraz środków trwałych), ustala składniki majątkowe niezdatne do użytkowania oraz przeprowadza ich fizyczną likwidację. Z przeprowadzonych czynności sporządza protokół, który jest podstawą spisania zlikwidowanego majątku ze stanu ewidencyjnego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Informacja wytworzona przez:
Justyna Kozłowska , w dniu:  04‑06‑2024 11:17:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  04‑06‑2024 11:17:21
Data ostatniej aktualizacji:
04‑06‑2024 11:21:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive