Zaproszenie do konsultacji projektu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030


Starosta Powiatu Kaliskiego oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kaliskiego na lata 2021-2030.

Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców Powiatu Kaliskiego na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kaliskiego na lata 2021-2030, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

  1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 18 czerwca 2020r. do dnia 02 lipca 2021 r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji, na piśmie lub drogą mailową na formularzu konsultacji społecznych.
    Opinie, uwagi i propozycje wniesione po tym terminie nie będą uwzględnione.
  2. Opinie, uwagi, propozycje wpisane do formularza należy przekazać osobiście lub korespondencyjnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, 62-800 Kalisz ul. Plac św. Józefa 5 lub drogą elektroniczną: pcpr@powiat.kalisz.pl.
  3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Powiatu Kaliskiego.
  4. Jednostką organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w/w instytucji.

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzie w Kaliszu

Starosta Powiatu Kaliskiego

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
176KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Paszyn , w dniu:  18‑06‑2021 14:57:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  18‑06‑2021 14:57:02
Data ostatniej aktualizacji:
18‑06‑2021 15:06:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive