Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 28 stycznia 2016r. na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu ogłoszenia o otwartym naborze Partnera w celu realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 7.2.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, podaje do wiadomości informację o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu.

 

W wyniku zakończenia otwartego naboru Partnera, został wybrany podmiot:

FUNDACJA AKME

z siedzibą w Bogucinie przy ul. Grzybowej 4.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrany Partner spełnia wymagane kryteria, posiada niezbędne doświadczenie
i wykwalifikowaną kadrę, co zapewni prawidłową realizację projektu.

 

Komisja ds. wyboru partnera do projektu (-)

 

Kalisz, 29.02.2016r.

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  29‑02‑2016 11:19:27
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  29‑02‑2016 11:19:27
Data ostatniej aktualizacji:
29‑02‑2016 11:46:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie