Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy


Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu na lata 2022-2024

Starosta Powiatu Kaliskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy PCPR w Kaliszu na lata 2022-2024.
 

Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji do projektu Programu Przeciwdziała Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Kaliskim na lata 2022-2024, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne potrzeby społeczne, potencjalne możliwości ich zaspokojenia oraz wyznaczenie właściwych kierunków działania, których celem będzie ograniczenie występowania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Kaliskiego.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w dniach od 18 do 31 stycznia 2022r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji, na piśmie lub drogą mailową.

Opinie, uwagi i propozycje wniesione po tym terminie nie będą uwzględnione.

  1. Opinie, uwagi, propozycje należy przekazywać listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, 62-800 Kalisz ul. Plac św. Józefa 5 lub drogą elektroniczną: pcpr@powiat.kalisz.pl
  2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Powiatu Kaliskiego.
  3. Jednostką organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kaliszu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w/w instytucji.
 

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie
w Kaliszu 
/-/
Dariusz Paszyn

Starosta Kaliski
/-/
Krzysztof Nosal

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Paszyn , w dniu:  18‑01‑2022 15:16:11
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  18‑01‑2022 15:16:11
Data ostatniej aktualizacji:
19‑01‑2022 16:13:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie