Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16/2020


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 16/2020

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu z dnia 18.12.2020 roku

 

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji:

 

I. Składników majątkowych.

  1. gotówki w kasie i druków ścisłego zarachowania oraz depozytów,

  2. materiałów operatywnych,

  3. środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności i zobowiązań,

  4. należności i zobowiązań wobec pracowników z tytułów publicznoprawnych.

II. Rodzaj inwentaryzacji: okresowa.

III. Metoda inwentaryzacji: pełna.

IV. Termin spisu z natury, potwierdzenia sald, porównania danych.

  1. gotówki w kasie i druków ścisłego zarachowania oraz depozytów: 31.12.2020,

  2. materiałów operatywnych: 31.12.2020,

  3. środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz należności i zobowiązań: 03.01.2021 – 15.01.2021,

  4. należności i zobowiązań wobec pracowników z tytułów publicznoprawnych: 03.01.2021 – 15.01.2021,

  5. środków trwałych: 31.12.2020 r.

V. Do przeprowadzenia spisu z natury powołuję komisję inwentaryzacyjną

  1. w składzie:

Magdalena Wielgocka - Przewodnicząca Komisji

Jakub Karwacki - Członek Komisji

Robert Nosal - Członek Komisji

VI. Komisja inwentaryzacyjna ponosi odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

VII. Inwentaryzację wszystkich składników majątkowych należy przeprowadzić według stanu na dzień, który wyznaczono termin spisu z natury.

Zastępca dyrektora
Powiatowego Centum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Dariusz Paszyn

 

Informacja wytworzona przez:
Justyna Kozłowska , w dniu:  18‑12‑2020 11:36:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  18‑12‑2020 11:36:23
Data ostatniej aktualizacji:
11‑01‑2021 11:44:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie